Status 18-12 -2017: overleg fase mbt de uitvoering

Aanleiding

115-1529_IMGAl enige  tijd  is er een “discussie” gaande over de begraafplaats aan de Boomsestraat te Balgoy. Wat is er aan de hand?  Omroep Gelderland geeft in een reportage uit oktober 2012, die nu te vinden is op YouTube, een kort overzicht.

Tijdens een langere periode in de tijd dat de Parochie in Balgoy zelfstandig was, is de administratie en naleving van rechten en plichten m.b.t. het  beheer van graven en de daarbij behorende grafzerken anders gegaan dan volgens de huidige regels in de gezamenlijke parochie “de Twaalf Apostelen”.

Tot op heden is het onderhoud van het kerkhof altijd gedaan door een grote groep vrijwilligers en zijn er weinig grafzerken geruimd. Het kerkhof aan de Boomsestraat ligt er dan ook prachtig bij. Veel parochianen, c.q. inwoners van Balgoy, vonden het dan ook jammer dat er werd besloten om een aantal grafzerken te laten ruimen. Op Piet’s Blog: Balgoyse minse verscheen begin 2014 een overzicht van de situatie.

Na uitgebreid onderzoek o.a. op inniatief van heemkundekring Pagus Balgoye zijn er beleidsmaatregelen genomen en is het kerkhof gemeentelijk monument geworden van de gemeente Wijchen. Hierdoor kon een groot aantal grafzerken beschermd worden.

Initiatief en plan

Een groep mensen heeft in samenwerking met het bestuur van “de Twaalf Apostelen” ook nog enkele anderen grafzerken weten te behouden. Zij gaan ervoor zorg dragen dat  deze speciale groep grafzerken een nieuwe plaats krijgen. Zo blijven ze toch behouden voor Balgoy. Dit laatste inniatief past goed bij de doelstellingen van de stichting Balgoy Beter Bekend. Ook het Oranjefonds steunt dit initiatief met een subsidie in 2018.

Wilt  u ook meewerken aan dit initiatief  voor het behoud van alle grafzerken? Neem dan contact op met het bestuur van Stichting Balgoy Beter Bekend.