Al jaren zijn er ideeën om leefbaarheid in onze leefgemeenschap in Balgoy te vergroten.  De “Stichting Leefbaar Balgoy” (SLB), opgericht in 2012, is een overleggroep van inwoners uit het dorp. Al in 2010 was deze dorpswerkgroep actief en heeft in 2011 samen met de gemeente Wijchen een boekje gepubliceerd over een dorpsontwikkelingsplan (DOP).

Op dezelfde manier heeft de gemeente Wijchen in elk kerkdorp een groep mensen die via regelmatige openbare vergaderingen contact houden met de gemeente. Zij houden elkaar op de hoogte van kleine en grote zaken in het betreffende dorp. Daarbij geven ze bijvoorbeeld de vragen door van inwoners over wegonderhoud, groenonderhoud etc.

Het boekje Dorpsontwikkelingsplan Balgoij – “Un durpke an de Moas” (DOP) gaat over de wensen en plannen van inwoners voor de toekomst en gaat over zaken zoals aantal inwoners en aantal huizen. Een inventarisatie en een visie, die met name werd gevoed door de huidige bewoners van het dorp en die betrekking heeft op voorzieningen in het dorp.

Complementair hieraan is de vraag hoe de Balgoyse mensen het wonen in het dorp beleven, jong en oud, nieuwe inwoners samen met geboren en getogen Balgoyenaren. Leefbaarheid creëren en sociale cohesie is niet alleen een zaak van voorzieningen, hoe belangrijk die ook zijn. Leefbaarheid in een leefgemeenschap en sociale cohesie valt of staat met de betrokkenheid en gemeenschapszin van de mensen die er wonen.

Al jaren vragen nieuwe inwoners of jonge Balgoyenaren met toekomstplannen hoe het een en ander zit. Bij wie moet ik zijn? Waar kan ik me melden voor activiteiten en hoe kom ik dat allemaal te weten? Hoe kom ik aan actuele informatie?

Al jaren willen een aantal mensen een boek uitbrengen met verhalen over en van het dorp. Verhalen niet alleen uit het verleden, maar ook over het heden, het nu.

Al jaren willen we uitdragen naar anderen hoe trots we zijn op ons dorp en willen we helpen. We willen jonge mensen uit het dorp helpen, nieuwe inwoners betrekken bij het wel en wee van Balgoy, jong en oud met elkaar in contact brengen. Gezamenlijke maaltijden, lezingen en gezamenlijke wandelingen behoren tot de mogelijkheden. Maar vaak bleef het bij ideeën en werd het niet gerealiseerd, omdat informatie ontbrak en/of er geen budget was.

Toevallig  werden we erop geattendeerd dat er een subsidie aangevraagd kon worden bij de provincie Gelderland op het gebied van Leefbaarheid. Na een lange periode van overleg werd er een projectvoorstel geschreven en ingediend namens een iniatiefgroep. Dat bovenstaande ideeën breed worden gedragen bleek bij de aanvraag van de subsidie. We waren erg blij met de schriftelijke steunverklaringen van o.a.:  Jeugdhonk,  Bond van Ouderen, Stichting Leefbaarheidsgroep, Heemkundekring Pagus Balgoye en Harmonie Kunst en Vriendschap.