De stichting “Balgoy Beter Bekend” werd opgericht 27 oktober 2017. Doel van de stichting is het met meer kwaliteit en sociale samenhang laten beleven van het wonen, recreëren en werken in het dorp Balgoy d.m.v. kennisoverdracht, beleving en andere initiatieven. Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel als steunfonds (niet op het gebied van welzijnszorg). Het bestuur bestaat uit vijf leden, allemaal wonend in Balgoy. We hebben een grote achterban en contacten binnen verschillende verenigingen van het dorp. Dit betekent dat hiermee het draagvlak in het dorp en de voorwaarde voor praktische uitvoering geborgd is. Immers de stichting is er voor en met de Balgoyse inwoners.

bestuur stichting BBB 2018
Bestuur Stichting Balgoy Beter Bekend, vlnr Richard van den Boogaard, Yvon Vugts, Patricia van Beuningen, Piet van Erp en Rudie van Haren

Bestuursamenstelling en taken

  • Rudie van Haren, voorzitter, algemene coordinatie en PR
  • Piet van Erp, secretaris
  • Richard van den Boogaard, penningmeester
  • Patricia van Beuningen, algemene zaken en jeugd
  • Yvon Vugts, algemene zaken, planning en catering