Aanvraagprocedure en criteria voor initiatieven / toekenning budget

Inleiding

Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in Balgoy? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan helpen wij u graag.

De procedure en criteria vindt u hieronder en zijn mede gebaseerd op de criteria van de provincie Gelderland, vanwege een verkregen leefbaarheidssubsidie voor ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.

Procedure

Als er budget beschikbaar is, dan komt dat volledig ten goede aan initiatieven van inwoners uit Balgoy. Bedrijven, verenigingen en werkgroepen uit Balgoy kunnen ook initiatiefnemer zijn zolang het initiatief ten goede komt aan de Balgoyse samenleving.

De initiatiefnemer vult het aanvraagformulier in. In het formulier wordt gevraagd om een korte toelichting te geven op het initiatief. Dit hoeft niet uitgebreid, het idee is om dit met zo min mogelijk regels en voorwaarden te belasten. Voorbeelden van eerder gehonoreerde initiatieven zijn te vinden op de website.

Inwoners van Balgoy kunnen het hele jaar aanvragen indienen.  Een aantal keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld door het stichtingsbestuur, waar nodig aangevuld met experts voor advies. Over de definitieve toekenning beslist het bestuur van stichting Balgoy Beter Bekend.

Criteria

De voorstellen moeten wel aan een aantal criteria voldoen om aanspraak te maken op het budget:

Het initiatief levert een bijdrage aan de doelstellingen van de stichting Balgoy Beter Beleefd:

 • De leefbaarheid in Balgoy verbeteren en/of de sociale cohesie en samenwerking versterken door het stimuleren van bewonersparticipatie, eigen kracht en betrokkenheid van inwoners.
 • Met name, maar niet uitsluitend, betreft het initiatieven waar jong en oud, getogen en nieuwe inwoners bij zijn betrokken.
 • Het initiatief moet aantoonbaar draagvlak hebben in Balgoy.
 • Het initiatief is in principe éénmalig of een steuntje in de rug om een langlopend project op te starten.
 • Het initiatief is niet in strijd met algemeen geldende wetgeving of met gemeentelijk beleid.
 • De bijdrage van bewoners is duidelijk in het initiatief omschreven en zal meestal bestaan uit een tijdsinvestering, maar ook het beschikbaar stellen van locatie of materialen vallen hieronder.
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een inzichtelijke begroting.
 • Het initiatief mag geen privébelang noch een commercieel belang hebben en komt volledig ten goede aan de Balgoyse samenleving.
 • Naamsvermelding van de stichting “Balgoy Beter Bekend” (met logo) tijdens of bij bekendmaking van het initiatief.

Wij geven in elk geval geen bijdrage:

 • voor activiteiten die grotendeels bestaan uit het houden van een dorps- of buurtfeest, optocht, braderie of barbecue of iets dergelijks.
 • voor beheer en onderhoud van onroerend goed.
 • voor individuele hulpverlening of de behartiging van een persoonlijk belang.
 • als de gemeente bezwaar heeft tegen het initiatief.
 • als het initiatief leidt tot ongedekte onderhoudskosten.

Voorbeelden van initiatieven