(Subsidie verkregen voor marketing en communicatie)

Inleiding

Balgoy is een kleine leefgemeenschap, een dorp met iets meer dan 700 inwoners. Veel informatie in het dorp wordt mond-op-mond doorgegeven. Verder wordt er ook veel informatie wekelijks via het Diosablad (het lokale dorpsblad) verspreid en incidenteel wordt er huis aan huis geflyerd voor specifieke activiteiten. Verder worden via de diverse verenigings- en schoolinformatiekanalen tijdstippen en activiteiten gecommuniceerd.

Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de Balgoyse verenigingen en dorpshuis ’t Ballegoyke om de activiteiten in het dorp af te stemmen. Dit resulteert in een jaarkalender. Sinds enkele jaren wordt deze agenda helaas niet meer periodiek bijgewerkt en is die ook niet meer in het dorpshuis te raadplegen.

Digitaal is Balgoy ook erg actief. Er zijn meerdere Facebook, Twitter en Instagram accounts actief, zowel van verenigingen als individueel. Als “dorpskanaal” is op dit moment “Dorp Balgoy” actief. Een facebook account en ook Twitter en Instagram (alle drie via: Dorp Balgoy) met inmiddels heel veel volgers. Vanaf 1 januari wil Dorp Balgoy gaan starten met een ‘maandelijkse uitzending’ met gesprekken met Balgoyse inwoners. Deze uitzendingen worden vanaf dat moment ook gearchiveerd op het youtubekanaal: Dorp Balgoy.

Website www.balgoybeterbekend.nl

De stichting “Balgoy Beter Bekend” wil zichzelf en deels ook de activiteiten in Balgoy gaan promoten via een eigen website www.balgoybeterbekend.nl, een Facebook en een Twitteraccount. Bovendien vinden zij het belangrijk om de jaarkalender van het dorp actueel beschikbaar te maken voor de inwoners van Balgoy, bijvoorbeeld via een speciale website kalender.balgoybeterbekend.nl en/of het hernieuwd tot leven brengen van balgoy.nl.

De sociale media via Dorp Balgoy wil de stichting graag ondersteunen en de redactie van Dorp Balgoy wil graag haar medewerking verlenen aan de digitale toekomst van Balgoy. Hoe deze samenwerking vorm moet krijgen zal in komende maanden worden onderzocht.