balgoy.info v1

Vanaf 2018 is de activiteitenkalender van Balgoy weer actueel en digitaal in te zien met een overzicht van de vele activiteiten die er in het dorp plaatsvinden. De activiteitenkalender stamt al uit de begintijd van het dorpshuis en een papieren versie heeft ook jaren in het dorpshuis gehangen. Een keer per jaar vergaderde dorpshuis, de verenigingen, kerk en school om de jaarlijkse activiteiten af te stemmen. Het dorpshuis maakte naar aanleiding van de vergadering een jaarkalender. Jammer genoeg was het ophangen van de kalender de laatste jaren niet meer mogelijk, hoewel het jaarlijkse overleg nog wel steeds plaatstvindt. Stichting Balgoy Beter Bekend heeft daarom begin dit jaar het initiatief genomen om de kalender weer beschikbaar te krijgen; nu zelfs continu geactualiseerd. Vanaf dit weekend is de kalender ook weer zichtbaar in het dorpshuis via het tv-scherm wat hangt in de entree-hal.