(Initiatief in voorbereiding)

Doel:

Het met meer kwaliteit en sociale samenhang laten beleven van het wonen, recreëren en werken in het dorp Balgoy d.m.v. kennisoverdracht, beleving en andere initiatieven, zoals een gezamenlijke wandeling en/of gezamenlijke maaltijden. Hiermee willen we meer mensen met elkaar laten kennismaken. Bijvoorbeeld bejaarde mensen laten kennismaken met kinderen van de basisschool, en deze twee groepen gezamenlijk de maaltijd laten bereiden en ook nuttigen.

Plan:

We hebben een plan ingediend om samen met inwoners van Balgoy die er al jaren wonen en inwoners die er nog maar kort wonen enkele bijeenkomsten te houden. Dit in de vorm van ontbijtjes op de zaterdag, een lezing avonds en een aantal gezamenlijke wandelingen. Dit plan willen we graag uitwerken met medebewoners en/of organisaties uit Balgoy.

Wij zouden kunnen kiezen om te starten met wandelingen. Dit is het meest eenvoudig om op te starten. Dit zou enkele zaterdagen zijn per kwartaal. Bij aanvang een consumptie, uitleg en verdeling van groepen. We willen wel graag kleine groepjes maken met nieuwe en oude inwoners. Hierbij houden we rekening met oudere inwoners die graag iets over het dorp willen vertellen en de nieuwe inwoners die het dorp willen ontdekken.

Hierbij hebben we de ambitie dat juist ook de nieuwe inwoners met deze activiteiten gaan meedoen. Wij en andere mensen gaan ervoor zorgen dat door onze activiteiten het initiatief meer bekend wordt en dat daardoor nog meer mensen gaan meedoen en elkaar dus vaker gaan ontmoetten.