Activiteiten in Balgoy op nieuwe website

ScreenClip

Dinsdagavond 13 maart samen met de verenigingen en organisaties uit Balgoy de jaarkalender voor het dorp samengesteld. In de vergadering hebben we afgesproken dat BalgoyBeterBekend de kalender op haar website invult en bij zal houden. Daar tref je dus de meest actuele stand aan. Wijzigingen ook graag via die site doorgeven of via jaarkalender@balgoybeterbekend.nl. Op de kalendersite is behalve de actuele kalender ook een lijst te vinden met daarop de verenigingen/organisaties en de contactgegevens,

Verenigingen, clubs, comités & besturen uit Balgoy worden jaarlijks uitgenodigd voor een overleg om te veel overlap van activiteiten te voorkomen. De vergadering voor 2019 is gepland op dinsdag 12 maart 20:30 uur in dorpshuis het Ballegoyke.

Ontmoeting van jong en oud in Balgoy aan het begin van 2018

de-gelderlander.png
Jong en oud vermaken zich in ’t Ballegoyke. © foto de Gelderlander

De Werkgroep Ouderen Balgoy en het Jeugdhonk Balgoy hebben vanavond een gezamenlijke ontmoetingsavond georganiseerd. Een ontmoeting voor jong en oud, voor oude en nieuwe inwoners uit Balgoy, die samen het nieuwe jaar begonnen met door de jeugd gemaakte hapjes, die samen een toast uitbrachten op het nieuwe jaar. Een mooie activiteit, die mede bedoeld is om leefbaarheid en sociale cohesie in een kleine dorpsgemeenschap, zoals Balgoy, te bevorderen. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van stichting Balgoy Beter Bekend.

Al deze avond werd een kort verslag geplaatst op de website van de Gelderlander.