Watersnoodmonument voor Balgoy?

Balgoy krijgt in 2026 een watersnoodrampmonument. Honderd jaar na de rampzalige gebeurtenissen van 1926. En als het aan de initiatiefnemers ligt, zal elk Maasdorp over drie jaar een eigen gedenkplek hebben. Dit is te lezen in de Gelderlander van 3 maart.

Koningin Wilhelmina komt, als het aan Rudy van Haren en Piet van Erp ligt, terug naar Balgoij. Als silhouet. Uitgesneden in een plaat van cortenstaal die in een boot staat. Een kunstzinnige replica van een foto uit 1926. Ze moet bij de school komen te staan. Het duo is lid van heemkundevereniging Pagus Balgoye.

Wilhelmina in het bootje
,,De dijk bij Overasselt ging door in de nacht van 31 december naar 1 januari 1926. De ramp stond op 1 januari op de agenda van de Oranjes”, zegt Van Erp. ,,Op 2 januari zat Wilhelmina al in een bootje in het overstroomde gebied en bezocht ze Balgoij. Dat is toch ongelooflijk?” Het dorpje was even het centrum van het universum. ‘Willemientje’ staat sindsdien in Balgoij symbool voor de hulp na de ramp.

Al een aantal jaren geleden maakte kunstenaar Gerard Peters het ontwerp voor het Balgoijse monument. Na een aantal aanpassingen en een onderbreking door de coronapandemie, hebben Van Haren en Van Erp het project nieuw leven ingeblazen en het jubileumjaar 2026 als plaatsingsjaar gekozen.

Beter Bekend in Balgoy tijdens Koningsdag

Nieuwe contacten maken in een dorp waar je bent komen wonen was moeilijk in de afgelopen twee jaar. Maar niet alleen voor de nieuwelingen, ook voor de ouderen die kwetsbaar zijn was het lastig om hun sociale leven even on hold te zien gaan. Koningsdag was een mooie gelegenheid om iedereen weer bij elkaar te kunnen brengen. Een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten.

De opening was met alle wethouders en de burgemeester. De ballonnen die opgelaten zijn, zijn inmiddels terecht waar deze neergestreken zijn. De verste is gespot in Peer (BE)!

Na een gezellige opening met de harmonie Kunst & Vriendschap kon de activiteit dan echt beginnen. Zo werd de spelronde geopend met de fameuze blokjesdans met wel 70 deelnemende kinderen! Koningsdag in Balgoy werd dan ook goed bezocht. Jong en oud was aanwezig, en nieuwe inwoners van Balgoy kwamen een kijkje nemen, of namen zelfs deel. Ook een hoop ouders van de jeugd kwamen meehelpen.

De fietsen en andere voertuigen zoals een skelter waren goed versierd. De tocht was een leuke bonte verzameling. Vervolgens waren de oudhollandse spellen zoals spijkerpoepen een groot succes. Daarnaast was er een grote stormbaan, een klein springkussen, en kon iedereen zich verwennen met heerlijke poffertjes.

Nieuw eBook (Flipboek) met verhalen over Balgoy en de Balgoyse minse

Afgelopen weekend verscheen het boek “Balgoyse minse, verhalen over Balgoy en haar inwoners door de eeuwen heen, het vervolg” van Piet van Erp. Zoals de titel zegt is het boek een vervolg op een eerder verschenen boek. Wederom een boek met verhalen over Balgoy en de Balgoyse mensen. De verhalen zijn (deels bewerkingen van) in 2017 en 2018 op de weblog van de auteur geplaatste teksten. Verhalen over zijn familie, de familie Jans, generaties terug al boer in Mill en via Escharen in Balgoy terecht gekomen. Ook over de familie van Erp uit Geffen, waar dezelfde verhalen worden rondverteld en die de auteur meegebracht heeft naar Balgoy en zo worden verweven met de Balgoyse geschiedenis. Ook verhalen over Keent, kasteel, maaskanalisatie en tweede wereldoorlog zijn gebundeld in het 175 pagina’s tellende boek. Lees, leer en geniet ervan!

In 2017 verscheen het eerste boek van Piet van Erp met verhalen over Balgoy en de Balgoyse minse met als titel “Boeren, burgers en buitenlui”. De titel van dat boek was een verwijzing naar het thema van Open Monumenten Dag 2017: “Boeren, burgers en buitenlui”. Net als met het OMD-thema, lag de nadruk van het boek sterk op mensen en hun onderlinge economische en culturele relaties. De korte verhalen in het boek hebben betrekking op de leefbaarheid van de kleine leefgemeenschap Balgoy en zijn voorbeelden voor zowel de geboren en getogen Balgoyenaren als voor nieuwe inwoners.

Het klinkt tegenstrijdig, maar verhalen vertellen over de geschiedenis van het dorp en zijn inwoners is een belangrijke manier om het dorp levend te houden. We moeten nooit ophouden met deze overlevering! Het verbindt de mensen in het dorp en bevordert daardoor de leefbaarheid en sociale cohesie. De boeken over Balgoyse minse zijn een bescheiden poging van de auteur om zijn bijdrage te leveren aan die overlevering. Een nieuwe tijd kent nieuwe vormen en Piet van Erp heeft de afgelopen jaren geprobeerd om middels website van stichting Balgoy Beter Bekend, website van Pagus BalgoyefacebookQR-codes en zijn weblog een stukje verhaal van het Balgoy toen en nu te vertellen. Wel op zijn manier, met veel feitelijke informatie uit documenten die in archieven zijn bewaard gebleven. Het nieuwe boek is (nog) niet verschenen op papier. Misschien hoeft dat ook niet meer in deze nieuwe tijd van podcasts, youtube en e-readers. Ook het eerste boek uit 2017 is daarom omgezet naar een flipboek (zie hierboven).

Bankje voor Balgoy

Op het veldje tussen dorpshuis, Maasakkers en het Veldje kan men voortaan rusten op een houten bankje bij het speeltuintje. De kosten van het bankje waren voor onze rekening. Leerlingen van het Pro College hebben het bankje gemaakt en geplaatst.

Stichting Balgoy Beter Bekend vond het een prachtig initiatief, dat de leefbaarheid en sociale samenhang in het dorp bevordert. Zoals in onderstaand artikel uit de Wegwijs van 24 november mooi wordt verwoord: “Hierdoor kunnen ouders elkaar ontmoeten en een oogje in het zeil houden als de kinderen buiten spelen”. Bovendien kunnen jong en oud verhalen uit en over het dorp met elkaar delen.

Bericht in de Wegwijs van 24 november 2021

Versleten en deels vernielde activiteitenborden vervangen

Wij van Stichting Balgoy Beter Bekend werden de afgelopen tijd regelmatig benaderd met de vraag of de versleten en deels vernielde activiteitenborden bij de entrees van het dorp niet konden worden vervangen. In het verleden heeft het dorp zelf de borden ontworpen, geproduceerd, geplaatst en deze ook onderhouden.

Activiteitenbord versleten en deels vernield (foto: wijchensnieuws.nl)

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het versterken van de leefbaarheid en identiteit van het dorp. Daarbij past het verfraaien van de welkomst- en activiteitenborden bij de entrees. Daarom hebben we 2×2 nieuwe borden laten maken; een bij de entree van het dorp aan de Eindsestraat en een bij de entree aan de Houtsestraat. We hebben Gerard Peters, die ook de eerdere versie van de borden in Balgoy ontworpen heeft, gevraagd om mee te denken. Van de schetsen die hij ons gegeven heeft, hebben we vooralsnog gekozen voor een simpel ontwerp met een nieuw bord boven en een nieuw bord beneden. Het originele frame is in ere gehouden, want de Ballegoyse verenigingen hebben al geïnvesteerd in borden die in het frame passen. De kosten van de vervanging zijn gedeeld door Stichting Balgoy Beter Bekend en Stichting Leefbaar Balgoy.

We zijn er nog en pakken de draad weer op

En toen was er licht op de Maasakkers (Bron: Ruud van Haren)

Corona heeft ons al een dik jaar behoorlijk in de greep gehouden. Het was behoorlijk stil in Balgoy, weinig of geen verenigingsleven en contact maken was niet altijd gemakkelijk.

Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus gevoelens van eenzaamheid, stress, angst en soms zelfs onveiligheid. Zelfs nu nog – veel van ons zijn al twee keer gevaccineerd – vragen ze zich af hoe lang dit nog gaat duren. Ze maken zich zorgen om de gezondheid van zichzelf of van andere Balgoyenaren en naasten. Maar ook over de toekomst.

Doel van Balgoy Beter Bekend was en is om de mensen thuis te bereiken door het stimuleren van leefbaarheid en sociale cohesie. Door gemeenschappelijke activiteiten te stimuleren, verhalen over en van Balgoyse mensen te delen en nieuwe bewoners welkom te heten en te informeren willen we meer kwaliteit en sociale samenhang laten beleven van het wonen, recreëren en werken in ons dorp Balgoy.

We gaan door met het steunen en het organiseren van initiatieven om leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen en/of te verbeteren. We willen belangstelling in de eigen omgeving en geschiedenis blijven bevorderen. Met name willen wij dat oud en jong elkaar beter leert kennen en dat nieuwe inwoners beter geïnformeerd worden over Balgoy en zijn inwoners. U hoort van ons!

Knutselen met kerst

plaatje kaft 2019 v2

20191218_150722Dit is een initiatief van Ans van Erp en Yvonne van Haren om de kindvriendelijke kerstviering op kerstavond te gebruiken als aanleiding om de Balgoyse kinderen samen te laten knutselen. Dit bevordert de sociale cohesie in het dorp en daardoor ook de leefbaarheid. De knutselwerkgroep wil door op tijd te beginnen en ook de school en het Diosablad te betrekken bij de werving, alle Balgoyse kinderen mee laten doen tijdens een knutselmiddag.

sterkinderen hebben op woensdagmiddag 18 december in het Theehuis van Yvonne van Haren een mooie kerstster versierd en van lichtjes voorzien en alle sterren zijn tijdens de kindvriendelijke kerstviering op kerstavond getoond aan de papa’ en mama’s, opa’s en oma’s en andere Balgoyse mensen.

De kindvriendelijke viering had als titel: “Stralen als sterren”. Hierin werd uitgelegd, dat als we een ander helpen, we voor diegene een stralende ster zijn. Dit verbindt de mensen in een gemeenschap, dus ook in ons dorp. De stralende ster wordt zichtbaar gemaakt door de lichtjes op de versierde ster.

20191218_150823

Het was een drukbezochte knutselmiddag, waarbij mama’s en oma’s van de basisschoolkinderen meehielpen bij het versieren van de sterren. Pastor Ad Blommerde, de voorganger van de kerstvriendelijke kerstviering en Lara van der Zee, pastoraal werker van parochie de Twaalf Apostelen, waren ook aanwezig en zagen hoe enthousiast en fanatiek de kinderen bezig waren met hun knutselwerk.

20191218_150746

In het welkomstwoord van de kindvriendelijke kerstviering werd het thema “stralen als een ster” mooi uitgelegd.
Voor elke tocht is er een ster, een gids, een woord,
een weg, een uitweg, een terugweg als het moet.
Voor elke tocht is er een ster, een vriend, een hand,
een huis, een thuis, een boek, een beeld,
een lied misschien.
Voor elke tocht is er een ster, voor ieder mens,
voor oud en jong die wijs wil heten,
voor iedereen die zoekt naar redding en naar recht.
Voor elke tocht is er een ster, die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven in eenvoud wordt getoond,
waar Gods liefdevol geven in kinderogen woont.
Voor elke tocht is er een ster, zoek niet te ver!…

IMG-20191224-WA0026-def

facebook
Reactie van oma op Facebook

De sfeervolle viering in de H. Johannes de Doperkerk was druk bezocht en na afloop mochten de kinderen de mooie sterren mee naar huis nemen. Dit was het derde jaar dat de knutselwerkgroep op deze wijze een thema uitwerkt wat met verbondenheid te maken heeft; het eerste jaar door engelen en herders te maken, het tweede jaar door een kerstgroep te maken. Leuk dat ook de Wijchense media aandacht gaven aan het Balgoyse initiatief en ook de reactie van een oma op Facebook is een compliment voor de initiatiefnemers van deze kerstknutselactiviteit.

WhatsApp Image 2019-12-27 at 15.15.51 (1) WhatsApp Image 2019-12-27 at 15.15.52 (3)WhatsApp Image 2019-12-27 at 15.15.53 (2)

Dit initiatief sluit naadloos aan bij het primaire doel van Stichting BBB, nl de leefbaarheid in Balgoy verbeteren en/of de sociale cohesie en samenwerking versterken door het stimuleren van bewonersparticipatie, eigen kracht en betrokkenheid van inwoners, in dit geval de kinderen. Zonder subsidie zou er niet genoeg geld geweest zijn om bijv. de lichtjes en het hout aan te schaffen, wat echt essentieel was voor het project van dit jaar.

Bijzondere Balgoyse Burendag

deel kaart.pngIn het kader van Burendag 2018 organiseert de stichting Balgoy Beter Bekend:
Bijzondere Balgoyse Burendag 
Wanneer: zaterdag 22 september 2018 om 10:00 uur

Wat: kennismaken met Balgoy en contact met Balgoyse mensen onder het genot van koffie-thee – kopje Soep. Korte introductie over de geschiedenis van het dorp door Piet van Erp.
Daarna een wandeling (uurtje) met onderweg een heerlijke kop soep bij “het koffiepuntje”.
Deelname is gratis.

flyer voorkantWaar: aanvang om 10:00 uur Houtsestraat 12 in Balgoy, tegenover de winkel “het Wittehuis“. Melden in het Theehuis.

Wie: iedereen (uit Balgoy) mag meedoen, jong en oud, oud of pas nieuwe inwoner, met of zonder hond.
Tijd: start 10:00 en afsluiting rond 12:30

Graag opgeven bij Yvon: 06 22378368 of op info@balgoybeterbekend.nl
Liefst zsm.
Meer info www.balgoybeterbekend.com

Waardering inzet voor leefbaarheid in dorp

Het ZoetVandaag verrast door Bea Schouten van de provincie Gelderland met twee exemplaren van het Zoet! Het is de is de nieuwe editie van het Zoet met een prachtige cover. 100% ‘feelgood’ leesplezier over wat er in onze samenleving allemaal wél goed gaat! Een editie vol met inspiratie en voorbeelden over leefbaarheid, verbinding en saamhorigheid.

brief provincie Gelderland

Ook betrokken bij de leefbaarheid in ons dorp, bestel dan zelf het Zoet en gun jezelf en minimaal 2 anderen (bestel je één Zoet, dan krijg je er altijd drie) dat geef- en krijgplezier. Dus hup, in de digitale benen en surf naar die webshop! En ja: delen wordt door iedereen die dit sympathieke initiatief mogelijk maakt en een warm hart toedraagt, enorm gewaardeerd. http://www.hetzoet.nu/bestellen/

EXPO “STEL JE EENS VOOR”

Stel je eens voor

Op zondag 17 juni a.s. organiseert Heemkundekring “Pagus Balgoye” in de Oude Toren een unieke expositie, waarbij “nieuwe” Balgoyenaren zich kunnen voorstellen .In eerste instantie was het de bedoeling de opzet van expo’s als “Kunst uit Balgoy”en “Kunst in de Toren” aan te houden, maar het is toch wat ruimer geworden. Daardoor is dus een veel gevarieerder aanbod dan alleen maar kunst. Zo zijn er bijv. naast schilderijen ook familiefoto’s te zien met beschrijvingen, maar ook foto’s van het werk,  hobby”s ,huisdieren of van een geslaagde verbouwing. Kortom : van alles , wat men trots op is en met Balgoy wil delen. Een mooie gelegenheid, om andere Balgoyenaren te treffen. Tip: maak er een rondje Balgoy van,omdat het op deze dag ook de jaarlijkse buitenrommelmarkt is: rommelmarkt-Koffiepuntje-expo in de Oude Toren. Gezellig. De expo is van 11 tot 16 uur en is gratis te bezoeken. Een gedeelte van deze expo zal een week later  hier ook te zien zijn bij de Openluchtmis ( 11 uur).

cropped-bbb-logo

De inrichting van deze expo is mede mogelijk gemaakt is door een financiële bijdrage van de stichting Balgoy Beter Bekend.