Over

Ruud van Haren uit Balgoy met voorkeursstemmen in Wijchense gemeenteraad

2013-11-16-20.45.22

Goede communicatie en korte lijnen met de lokale overheid zijn belangrijk om de Balgoyse mensen maximaal te kunnen steunen en voor het organiseren van initiatieven om leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen en/of te verbeteren. Balgoy mag zich gelukkig prijzen dat ze de komende vier jaren een directe vertegenwoordiger hebben in de Wijchense gemeenteraad. Ruud van Haren stond nummer 18 op de lijst van Kernachtig Wijchen, dat 12 zetels behaalde. Toch lukt het hem middels voorkeursstemmen om gekozen te worden. Hij wist 211 stemmen te vergaren, waarvan 148 in Balgoy.

Bekijk hieronder de documenten met de opkomst en stemmen per stembureau. Ook kunt hier de lijst vinden met stemmen per kandidaat per stembureau (Bron: Gemeente Wijchen).

“Grote Werken” – Hoe Maas en Waal welvarend werd

0
Bron: Peter Deurloo op Linkedin

Als je het hebt over sociale samenhang en verbinden in onze woonomgeving en je wilt de belangstelling in de eigen omgeving en geschiedenis bevorderen, dan was de lezing van Peter Deurloo, journalist van De Gelderlander, in Theehuis Balgoy gisterenavond een prachtig voorbeeld.

29258303_1479082118885057_431088702177935360_o (1)
Peter Deurloo vertelt

Zoals Peter zelf op Linkedin vertelde, gaf hij een lezing bij zijn goede vriend en historisch begeesterde Balgoyenaar Rudie van Haren. Rudie is lid van de historische vereniging Pagus Balgoye en had Peter uitgenodigd om wat te vertellen over zijn recent uitgegeven boek “Grote Werken”. Een prachtig boek, in opdracht van het waterschap geschreven, over: Hoe Maas en Waal welvarend werd. Een document wat eigenlijk alle boeken en verhalen over Maas en Waal combineert vanaf het begin tot 2017. Ook was de lezing een mooie gelegenheid om zijn verhaal over dit boek te horen.

29216435_1479082132218389_8918618693882085376_o

Het YouTube-filmpje over de ruilverkaveling dat hij liet zien bij de lezing was een mooie illustratie van het boerenleven halverwege de vorige eeuw en had zomaar in Balgoy gefilmd kunnen zijn.

Activiteiten in Balgoy op nieuwe website

ScreenClip

Dinsdagavond 13 maart samen met de verenigingen en organisaties uit Balgoy de jaarkalender voor het dorp samengesteld. In de vergadering hebben we afgesproken dat BalgoyBeterBekend de kalender op haar website invult en bij zal houden. Daar tref je dus de meest actuele stand aan. Wijzigingen ook graag via die site doorgeven of via jaarkalender@balgoybeterbekend.nl. Op de kalendersite is behalve de actuele kalender ook een lijst te vinden met daarop de verenigingen/organisaties en de contactgegevens,

Verenigingen, clubs, comités & besturen uit Balgoy worden jaarlijks uitgenodigd voor een overleg om te veel overlap van activiteiten te voorkomen. De vergadering voor 2019 is gepland op dinsdag 12 maart 20:30 uur in dorpshuis het Ballegoyke.

Vragen aan Balgoy Beter Bekend

De eerste vragen van inwoners uit dorp en gemeente komen binnen bij Stichting Balgoy Beter Bekend. Een vraag bijvoorbeeld van Thea Elshof.  Zij vraagt of wij het kasteel digitaal hebben. Die informatie is vanzelfsprekend beschikbaar bij heemkundekring Pagus Balgoy, wellicht bij de historische vereniging Tweestromenland in Wijchen en wij kunnen hier alvast een drietal foto’s laten zien.

Het in de macht hebben van de heerlijkheid “Balgoy en Keent” paste in de expansiepolitiek van de graven van Kleef. Rond 1350 slaagde deze erin alle rechten aan zich te trekken. Om zijn macht te bevestigen bouwde de graaf van Kleef een kasteel (Huys tot Balgoye) in de na 1100 drooggevallen maasarm.

gld_balgoij_prent

In de 18de eeuw bouwde één van de vele eigenaren van het kasteel een fraai landhuis op de puinkegel van het oude kasteel. Het werd nauwelijks bewoond. In het begin van de 20e eeuw was het in een vervallen staat en werd het afgebroken.

gld_balgoij_eind_19e_eeuw

QR-codes-Pagus-ruine

 

 

 

Een tweede vraag kwam van Lunchkamer Ons Thuys op de Kasteellaan in Wijchen. Zij willen graag een foto van de Balgoyse harmonie en of drumband voor in een lijstje. Ze willen die gebruiken voor een thema maand over muziek.

Harmonie KeV Balgoy 2017
Optreden van harmonie Kunst en Vriendschap in ’t Mozaiek te Wijchen in 2017 (bron: Antonie van den Heuvel)
Kunst en Vriendschap Balgoy
Harmonie en drumband van Kunst en Vriendschap

 

 

 

Aanvraag Goede Doelen gehonoreerd

donatie-vraag-en-aanbod-museum-kasteel-wijchenDe Stichting Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen stelt ieder jaar een bedrag voor goede doelen beschikbaar. De € 65.000,- van 2017 wordt op zaterdag 17 maart 2018 via een symbolische cheque aan de gehonoreerde goede doelen uitgereikt. Daarna worden de bedragen overgemaakt. De aanvraag van Balgoy Beter Bekend, die bedoeld is voor “Contactbevorderende activiteiten tussen oude en nieuwe dorpsbewoners” werd ook gehonoreerd. Hartelijk dank daarvoor.

Voor alle ingediende aanvragen (voor de regio en voor het buitenland) geldt dat er een relatie moet zijn vanuit de Wijchense samenleving en/of onze kringloopwinkel. Hierbij gaat de voorkeur uit naar kleinschalige sociale projecten en betrokkenheid van vrijwilligers. Dat betekent ook dat er geen hoge beloningen/onkostenvergoedingen betaald worden aan bestuurdersleden of medewerkers. Vooral het aspect relatie met de Wijchense samenleving en/of kringloopwinkel weegt zwaar.

‘Inburgeren’ door heggen vlechten

IMG_7258
Rudie van Haren (links) en Richard van den Boogaard in de Balgoyse Herreweg met “de oude toren” op de achtergrond (foto: Corine van Dijk)

“Inburgeren door heggen vlechten” is de kop boven een mooi artikel van Corine van Dijk in de Maas en Waalkanter van week 8, 2018. Balgoy maakt zich op voor de Balgoyse kampioenschappen Maasheggenvlechten (4 maart) en een week later het NK in het Brabantse Oeffelt. Dit weekend oefenen de vlechters nog, het seizoen zit er bijna op. “In de winter werken, in de zomer genieten.”

IMG_7257
(foto: Corine van Dijk)

Rudie van Haren en Richard van den Boogaard zijn niet alleen voorzitter en penningmeester van de stichting Balgoy Beter Bekend, maar ook lid van de werkgroep Maasheggen Balgoy. Ze weten waar ze het over hebben. Een rit door hun ‘durpke an de Moas’ leert dat ze precies weten waar de Maasheggen staan.

De Maasheggen zijn niet alleen kenmerkend voor het landschap, maar ook belangrijk voor flora, fauna én toeristen. De werkgroep Maasheggen Balgoy draagt graag kennis van het oude ambacht over, zeker tijdens de Balgoyse Kampioenschappen. De wedstrijd is voor inwoners zelf, maar natuurlijk mag iedereen komen kijken. En als je laarzen en een snoeischaar meeneemt mag je het ook proberen. Hopelijk dat ook de vele nieuwe inwoners van Balgoy gehoor geven aan deze oproep, zodat deze activiteit mede bij kan dragen aan de doelstelling van de stichting Balgoy Beter Bekend. Nieuwe inwoners en getogen inwoners van het dorp samen brengen. Het heggen vlechten verbindt dan letterlijk en figuurlijk; een uitgelezen kans dus voor inwoners van Balgoy om op 4 maart met meer kwaliteit en sociale samenhang recreëren en werken te beleven.

Smeerolie en cement tussen bewoners in Balgoy

Balgoy - Eveline van Elk - Gelderlander
Balgoy. © EVELINE VAN ELK, de Gelderlander

Leo Klaassen schrijft vandaag in de Gelderlander dat Balgoy een stichting rijker is: Balgoy Beter Bekend. Voorzitter van de stichting, Ruud van Haren, wordt geïnterviewd en vertelt dat de initiatiefnemers willen dat ze de smeerolie en het cement wordt tussen bewoners in het dorp. Meer verbondenheid en sociale cohesie tussen jong en oud en contact tussen nieuwe bewoners en geboren en getogen Balgoyse mensen.

Ontmoeting van jong en oud in Balgoy aan het begin van 2018

de-gelderlander.png
Jong en oud vermaken zich in ’t Ballegoyke. © foto de Gelderlander

De Werkgroep Ouderen Balgoy en het Jeugdhonk Balgoy hebben vanavond een gezamenlijke ontmoetingsavond georganiseerd. Een ontmoeting voor jong en oud, voor oude en nieuwe inwoners uit Balgoy, die samen het nieuwe jaar begonnen met door de jeugd gemaakte hapjes, die samen een toast uitbrachten op het nieuwe jaar. Een mooie activiteit, die mede bedoeld is om leefbaarheid en sociale cohesie in een kleine dorpsgemeenschap, zoals Balgoy, te bevorderen. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van stichting Balgoy Beter Bekend.

Al deze avond werd een kort verslag geplaatst op de website van de Gelderlander.

Op bezoek bij de gemeente Wijchen

Voorwaarde voor het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland was een verklaring van geen bezwaar van de gemeente Wijchen. Nadat zij het plan gelezen hadden over het werken aan de leefbaarheid en sociale cohesie in Balgoy, kregen we als antwoord dat zij blij waren met ons initiatief. We kregen de verklaring van geen bezwaar en ze wensten ons veel succes met de verwerving van de subsidie en de uitvoering. Tenslotte verzochten ze ons om hen af en toe op de hoogte houden van het vervolg?

bezoek gemeente
 Het boek “Boeren, burgers en buitenlui, verhalen over Balgoy en de Balgoyse minse” wordt door secretaris Piet van Erp van Balgoy Beter Bekend aangeboden aan Nicoline Beck van de gemeente Wijchen 

Vandaag hadden voorzitter Rudie van Haren en secretaris Piet van Erp een afspraak in het Huis van de gemeente Wijchen met mevr. N. Beck, beleidsmedewerker van de gemeente en met haar collega mevr. R. Dibbits – van Valburg, om ze persoonlijk op de hoogte te stellen dat de aanvraag werd gehonoreerd en om het boek “Boeren, burgers en buitenlui” aan te bieden als voorbeeld van hoe Balgoyse mensen vroeger en nu het wonen, recreëren en werken in het dorp beleven. Het was een prettig en nuttig gesprek, waarin we ook de kans kregen om uitvoerig te spreken over onze ambities en wensen voor de toekomst.

 

Kick-of “Balgoy Beter Bekend” in Balgoy

cropped-bbb-logo.pngNa  een aanloopperiode waarin diverse zaken geregeld moesten worden treden we nu officieel naar buiten. Allereerst  via een bekendmaking in het Diosablad.
Dit is  het informatieblad voor de inwoners van Balgoy. Tegelijkertijd hebben we de website in de lucht gebracht: www.balgoybeterbekend.nl.
Hierop komt alle informatie over de nieuwe stichting.
Begin 2018 hopen we onze informatiefolder klaar te hebben. Deze zal huis aan huis verspreid worden in Balgoy. Later zullen we in de publiciteit treden via de Wegwijs en de Gelderlander.

Bericht Diosablad:

Logo Diosablad

Beste inwoners van Balgoy,
Met een aantal personen is recent een nieuwe stichting opgericht in Balgoy.
Aanleiding hiervoor was dat er een prachtige subsidieronde beschikbaar kwam van de provincie Gelderland voor verbetering van leefbaarheid en sociale samenhang. Een projectvoorstel om dit voor Balgoy toe te passen, wat we geschreven en ingediend hebben, is onlangs goedgekeurd. De voornaamste doelen in dit project zijn:

  • Het steunen en het organiseren van initiatieven om leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen en/of te verbeteren.
  • Het bevorderen van belangstelling in de eigen omgeving en geschiedenis en het bewaren en laten zien ervan.

Met name willen wij dat oud en jong elkaar beter leert kennen en dat nieuwe inwoners beter geïnformeerd worden over Balgoy en zijn inwoners.
Nadat de subsidie werd toegekend hebben we een bestuur gevormd en een stichting opgericht om het juridisch goed te organiseren en om de organisatie transparant te houden.
De stichting heeft de naam gekregen: “Stichting Balgoy Beter Bekend”
met als bestuursleden: Rudie van Haren (voorzitter), Piet van Erp (secretaris), Richard van den Boogaard (penningmeester), Patricia van Beuningen en Yvon Vugts.
Via een folder, die begin 2018 verschijnt krijgt u meer informatie of kijk alvast op onze website www.balgoybeterbekend.nl om een idee te krijgen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur stichting Balgoy Beter Bekend